Zgłoś do windykacji

Wierzytelności masowe

Windykacja należności » Wierzytelności masowe

WIERZYTELNOŚCI MASOWE (KONSUMENCKIE).

Od wielu lat jesteśmy specjalistami i skutecznie wspieramy przedsiębiorstwa, które funkcjonując w sektorze usług masowych, borykają się z problemem nieterminowego regulowania należności przez odbiorców ich produktów i usług.

Nasza oferta kupna (lub działania na zlecenie) wierzytelności masowych na podstawie Umowy Przelewu Wierzytelności (cesji) skierowana jest do wszystkich podmiotów, które chcą w sposób szybki i łatwy rozwiązać problem złych długów.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom przejmujemy wszystkie etapy procesu odzyskiwania wierzytelności, konsekwentnie i sprawnie egzekwując cyklicznie generowane zadłużenie.

Posiadamy odpowiednia wiedzę windykacyjną, bogate doświadczenie w zarządzaniu procesem masowej windykacji i odzyskiwaniem wierzytelności, poparte obsługą firm świadczących usługi telekomunikacyjne i instytucji finansowych udzielających pożyczki gotówkowe.

Nasza skuteczność to efekt pracy profesjonalnie przygotowanej i odpowiednio wykształconej kadry pracowniczej oraz wsparcie sprawdzonego systemu informatycznego, dedykowanego do obsługi należności masowych.

Oferując Państwu usługę obsługi portfela wierzytelności postępujemy zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk i zawsze dbamy o dobre imię wierzyciela pierwotnego. Gwarantujemy profesjonalną transakcje, spełniającą wszelkie wymogi formalno - prawne w zakresie ochrony danych osobowych, prowadząc działania windykacyjne we własnym imieniu lub na zlecenie Klienta.