Projekt

„Innowacyjny system samodzielnego przeprowadzania procesu windykacji e-Recovery”

E-RECOVERY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Innowacyjny system samodzielnego przeprowadzania procesu windykacji e-Recovery”.
- cele projektu: Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego systemu samodzielnego przeprowadzania procesu windykacji oraz stworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
- planowane efekty: W ramach projektu zostanie stworzony innowacyjny system samodzielnego przeprowadzania procesu windykacji e-recovery, który zostanie udostępniony użytkownikom bezpłatnie. Dzięki temu możliwe będzie zbudowanie przewagi konkurencyjnej, ponieważ wszystkie dotychczasowe dostępne na rynku systemy zautomatyzowanego procesu windykacji oparte są na systemach abonamentowych. Realizacja projektu pozwoli na rozwój kompetencji zarządczych przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, jak i projektami. Projekt umożliwia także wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń i wiedzy w dziedzinie postępowań z zakresu windykacji.
- wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 314.440,00 PLN
- wkład Funduszy Europejskich: 220.108,00 PLN
- okres realizacji projektu: 01.08.2017 – 31.07.2018